กนลรัตน์ รัตนเหล็กไหล cover photo
กนลรัตน์ รัตนเหล็กไหล
กนลรัตน์ รัตนเหล็กไหล
ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการค้าในยุคดิจิตอลด้วยต้นทุนที่ต่ำลง
ผู้อยู่เบื้องหลัง เพจ Zeasnacks, ร้านบ้านจิบที่บ้านกรูด, ลงทะเล, เด็ดดวง ด้วยประสบการณ์คลุกคลี่อยู่ในวงการของงานมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เป็นหลัก ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาตลอด 4 ปี และผู้สอนเชื่อว่า การเริ่มต้นการค้าในยุคดิจิตอล สามารถเริ่มต้นได้ในแบบต้นทุนต่ำ แต่สร้างความพรีเมี่ยมได้จากการสร้างภาพ วิดีโอ จากแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมตกแต่งภาพฟรีมากมายในมือถือ ซึ่งทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเอง โดยผู้สอนถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงทั้งจากที่เรียนมาทางด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บวกกับประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่าง ๆ มากมายในฝ่ายการตลาดออนไลน์

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาทางด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    - มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่าง ๆ มากมายในด้านการตลาดออนไลน์
    - ทั้งในเบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำการตลาดและการค้าในยุคดิจิตอล

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส