โอภาส ถิรปัญญาเลิศ cover photo
โอภาส ถิรปัญญาเลิศ
โอภาส ถิรปัญญาเลิศ
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของหนังสือ 'พลิกพอร์ตหุ้นใหญ่ HI'


    ประวัติโดยย่อ
    - แชมป์ Stock Master คนแรกของประเทศ
    - ผู้เขียนหนังสือ 'พลิกพอร์ตหุ้นใหญ่ HI'
    - นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
    - พิธีกรรายการ เม่าปีกเหล็ก ช่อง NOW26