กัญกฤษ มงคลธนาธาร (กัญญ่า) cover photo
กัญกฤษ มงคลธนาธาร (กัญญ่า)
กัญกฤษ มงคลธนาธาร (กัญญ่า)
ผู้บริหารบริษัท ฮาร์โมนี่เพาเวอร์ จำกัด

  คุณกัญกฤษ มงคลธนาธาร (กัญญ่า)
  กัญญ่า Harmony
  ประวัติการอบรม
  - Certified Practitioner of Neuro Liguistic Programming Coaching
  - Certified Practitioner of Time Line Therapy
  - Basic Meditation Teacher Diploma
  - Create Your Extraordinary Life 2018

  ปัจจุบัน
  - ผู้บริหารบริษัท เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2004-ปัจจุบัน
  - ผู้บริหารบริษัท ฮาร์โมนี่เพาเวอร์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2015-ปัจจุบัน


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้บริหารบริษัท เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น จำกัด
  - ผู้บริหารบริษัท ฮาร์โมนี่เพาเวอร์ จำกัด
  - Certified Practitioner of Neuro-Liguistic Programming Coaching

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส