กัญกฤษ มงคลธนาธาร (กัญญ่า) cover photo
กัญกฤษ มงคลธนาธาร (กัญญ่า)
กัญกฤษ มงคลธนาธาร (กัญญ่า)
ผู้บริหารบริษัท ฮาร์โมนี่เพาเวอร์ จำกัด
คุณกัญกฤษ มงคลธนาธาร (กัญญ่า) กัญญ่า Harmony ประวัติการอบรม - Certified Practitioner of Neuro Liguistic Programming Coaching - Certified Practitioner of Time Line Therapy - Basic Meditation Teacher Diploma - Create Your Extraordinary Life 2018 ปัจจุบัน - ผู้บริหารบริษัท เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2004-ปัจจุบัน - ผู้บริหารบริษัท ฮาร์โมนี่เพาเวอร์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2015-ปัจจุบัน

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้บริหารบริษัท เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น จำกัด
    - ผู้บริหารบริษัท ฮาร์โมนี่เพาเวอร์ จำกัด
    - Certified Practitioner of Neuro-Liguistic Programming Coaching

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส