นวจุล บุญพรรคนาวิก cover photo
นวจุล บุญพรรคนาวิก

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

4 คอร์ส

นวจุล บุญพรรคนาวิก
คลาสสอนถ่ายรูปที่จะอัปเลเวล “การเล่าเรื่องผ่านรูปถ่าย” ของคุณอย่างก้าวกระโดด
นวจุล บุญพรรคนาวิก Film Director [www.vimeo.com/joonfilmdirector] ประวัติและการศึกษา จบการศึกษาด้าน Film Directing, Cinematography and Photography จาก Los Angeles City College และ UCLA Extension เมื่อกลับมามีโอกาสกำกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Bug” หนังความยาว 4 นาที (ออกทุนสร้างโดยบริษัท สยาม สตูดิโอ จำกัด) ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้อาศัยการเล่าเรื่องด้วยภาพและเพลงประกอบโดยไม่มีบทสนทนาในเรื่องแม้แต่คำเดียว ในปีต่อมา “The Bug” ชนะเลิศรางวัล รัตน เปสตันยี (The Best Short Film) จากการประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 1 ( ปี 1996) จัดโดยมูลนิธิหนังไทยและหอภาพยนตร์แห่งชาติ ต่อมาได้รับเกียรติไปฉายตาม Film Festival ต่าง ๆ ทั่วโลก และอาชีพการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิค วิดีโอของนวจุลจึงได้เริ่มต้นขึ้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังกำกับภาพยนตร์โฆษณาให้สินค้าและบริการต่าง ๆ มากมาย เช่น การบินไทย, ซีพี, กรุงศรี ออโต้, Union bank of Switzerland, Sunsilk, Mitsubishi Electric, Microsoft, Central Department Store, Toshiba, Pizza Hut, Canon Thailand, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, MRTA, TOT, DSI, The Royal Thai Government, ฯลฯ ผลงาน - Music Video: ป้าง นครินท์, พลพล, อัสนีย์ โชติกุล, P.O.P., Street Funk Roller, Klear Featuring ญาญ่า. ฯลฯ - ภาพยนตร์สั้นและสารคดีขององค์กร Unesco - ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้นให้มูลนิธิหนังไทยและหอภาพยนตร์แห่งชาติ และสถาบันและหน่วงงานอื่น ๆ - อาจารย์สอนวิชาการเล่าเรื่องผ่านการวางองค์ประกอบภาพ คณะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - กรรมการตรวจจุลนิพนธ์และอาจารย์สอนวิชา Creative Content Creator (ระดับปริญญาตรี) คณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิชาการกำกับภาพยนตร์โฆษณา (ระดับปริญญาโท) เอกภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม, มศว. - เจ้าของเพจสอนถ่ายรูป "ถ่ายรูปให้เล่าเรื่อง Photo Storytelling Workshop" (https://www.facebook.com/photostorytellingworkshop) - คลาสสอน Photo Storytelling ในหลักสูตร The Story by SPU และเป็นวิทยาการรับเชิญให้สถาบัน, บริษัทต่าง ๆ ผลงานหนังสือ - Creative Director and Photographer หนังสือ It’s My Life สำนักพิมพ์ Stock2morrow (www.facebook.com/itsmylifebynawajul)

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา
    - ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นมือรางวัล
    - อาจารย์สอนวิชาภาพยนตร์และถ่ายภาพ
    - เจ้าของเพจสอนถ่ายรูป "ถ่ายรูปให้เล่าเรื่อง Photo Storytelling Workshop"

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

4 คอร์ส