ณัฐวุฒิ จันทร์ประสิทธิ์ (ครูบั๊ด) cover photo
ณัฐวุฒิ จันทร์ประสิทธิ์ (ครูบั๊ด)
ณัฐวุฒิ จันทร์ประสิทธิ์ (ครูบั๊ด)
อยู่ในวงการทีวีและโฆษณาที่สหรัฐอเมริกา มามากกว่า 20 ปี สะสมประสบการณ์การสร้างรายการทุกรูปแบบ การถ่ายทำโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศ
เริ่มทำรายการทีวีกับสถานีโทรทัศน์ไทยในต่างแดน, เป็น Production Manager ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์, ทำสื่อโฆษณาให้กับบริษัทต่างประเทศเช่น Epson, TCL, View Sonic และบริษัทอื่นๆมากมาย, เข้าใจวิธีการสร้างงานวีดีโอในทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มจนจบ พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ที่สะสมมาให้กับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้แบบเข้าใจได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ กำกับ, ถ่าย, ตัดต่อ, รายการทีวี, โฆษณา ที่สหรัฐอเมริกามามากกว่า 20 ปี ร่วมงานทั้งกับคนไทยและคนต่างชาติ
    - Production Manager ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์
    - ทำสื่อโฆษณาให้กับบริษัทต่างประเทศ เช่น Epson, TCL, View Sonic และบริษัทอื่น ๆ มากมาย

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส