ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ (โค้ชปกรณ์) cover photo
ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ (โค้ชปกรณ์)
ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ (โค้ชปกรณ์)
ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer (ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ) ประวัติการเข้ารับการอบรม อาทิ Professional Coaching Certification Program สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Insitute : TCI), Principle of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA), Practitioner of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA), Master of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA), NLP Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach, NLP Master Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach, Strengths Coaching Certification Program สถาบัน Gallup Strengths Center และ Design Thinking สถาบัน Stanford Center for Professional Development u ประวัติการทำงาน เติบโตมาจากการที่ต้องทำงานผ่านคนมาโดยตลอด ทั้งองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ มากว่า 25 ปี เช่น เป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท Bangkok Payment Technology ในการ Setup ธุรกิจการชำระค่าบริการ ด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิคส์, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจ E-Business บริษัท Siam Global Access ผู้ให้บริการ เครือข่ายอินเทอร์เน็ท, ผู้จัดการทั่วไป ดูแลฝ่ายบริการ และการขาย บริษัท ซินโดมอิเล็กทรอนิคส์ ผู้ผลิต UPS รายใหญ่ของประเทศไทย สำหรับประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ชชิ่ง การพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ มาเป็นเวลากว่า 15 ปี ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ในหลายๆ ภาคธุรกิจ ทั้งอุตสาหกรรม และการบริการ

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 15 ปี
  - ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ในหลายๆ ภาคธุรกิจ
  - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Bangkok Payment Technology ในการ Setup ธุรกิจการชำระค่าบริการ ด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิคส์
  - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจ E-Business บริษัท Siam Global Access ผู้ให้บริการ เครือข่ายอินเทอร์เน็ท
  - ผู้จัดการทั่วไป ดูแลฝ่ายบริการ และการขาย บริษัท ซินโดมอิเล็กทรอนิคส์ ผู้ผลิต UPS รายใหญ่ของประเทศไทย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส