ณัฐนคร อินต๊ะยศ cover photo
ณัฐนคร อินต๊ะยศ
ณัฐนคร อินต๊ะยศ
ปั้นนักเรียนให้มีรายได้ 6 หลักต่อเดือน เจ้าของช่อง Tiktok "TANGNUTNAKORN"
ประสบการณ์การทำออนไลน์มากกว่า 3 ปี ไม่ว่าจะเป็น ขายของออนไลน์, ยิง Ads, ทำแบรนด์, Marketing จีน, Marketing ไทย, ทำ Affiliate และที่ปรึกษาให้แบรนด์ต่าง ๆฯลฯ และคลาสเรียนนี้ยังสร้างรายได้ให้นักศึกษาปี 2 ข้าราชการที่ลาออก ให้มีรายได้จากการทำAffiliate 6 หลักต่อเดือน

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์การทำออนไลน์มากกว่า 3 ปี
  - ขายของออนไลน์ ยิง Adsม, ทำแบรนด์, Marketing จีน-ไทย, ทำ Affiliate
  - ที่ปรึกษาให้แบรนด์ต่าง ๆ
  - เจ้าของ FB Page "Tang Nutnakorn-สอนหาเงินออนไลน์"
  - เจ้าของช่อง Tiktok "TANGNUTNAKORN"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส