ปทาน อุ้มมีเพชร cover photo
ปทาน อุ้มมีเพชร

4.2 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

ปทาน อุ้มมีเพชร
เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ก่อตั้งและบริหารฟาร์ม James500 Organic Farm Style สนับสนุนให้ทุกคน อยู่ดี กินดี ทำดี
จาก Youtuber ที่มีคนติดตามเกือบ 4 ล้านคน ในChannel Fedfeclip ได้หลงไหลสนใจการเป็นเกษตรกร รักการปลูก พืช ผัก ต้นไม้ ได้ตั้งเป้าหมาย มีความฝัน หาความรู้เพิ่มเติม วางแผน และลงมือทำ ฟาร์มชื่อ James500 Organic Farm Style ฟาร์มในเมือง กรุงเทพมหานคร กับ พื้นที่ข้างบ้านเพียง 60 ตารางวา เปลี่ยนจากสนามหญ้ารกๆจนกลายเป็น ฟาร์มในเมือง ผสมผสาน คนชอบใน พืช ผัก ต้นไม้ที่หลากหลาย กับ คอนเซ็ปต์ อยู่ดี กินดี ทำดี อยู่ดี : อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเอง อยากอยู่ สุขกายสบายใจ กินดี : มีพืช ผัก ของกินดีๆปลอดภัย สุขกายสบายใจ ทำดี : ได้ช่วยเหลือ สนับสนุน เกษตรกรในจังหวัดต่างๆนำผลิตมาให้คนเมืองได้กินของดีๆหลากหลายในสไตล์คนเมือง และส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ ให้คนได้ปลูกในพื้นที่ตัวเองให้มี สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี สุขกายสบายใจ

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้ง ฟาร์มในเมือง James500 Organic Farm Style  มีผู้คนติดตามเกือบ 7 หมื่นคน
  - ผู้ก่อตั้ง แคมป์ในเมือง James500 CityCamp and CityFarm  มีผู้คนติดตามเกือบ 1 หมื่นคน
  - ผู้ก่อตั้ง Fedfeclip Youtube Channel มีผู้คนติดตามเกือบ 4 ล้านคน
  - ผู้ก่อตั้ง แฟนเพจ Facebook เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ มีผู้คนติดตามเกือบ 2 ล้านคน
  - ผู้ให้แรงบันดาลใจ ในหลายรายการ เช่น เจาะใจ / คุณพระช่วย / บ้านและสวน / My Home / aday bulletin / ฅ คนพอพียง / greenery / เกษตรสุข / เกษตรสัญจร / FeeD / คนเปลี่ยนโลก / อื่นๆ

4.2 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส