นลิศา สีตบุตร cover photo
นลิศา สีตบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส

นลิศา สีตบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งคำถาม หรือการคิดเป็นคำถาม สำหรับ Top Sales และ Influencer
Trainer Nalisa เป็นอดีตเจ้าของกิจการในประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ถึง 10 ปี และเป็นอดีตผู้บริหาร (เบอร์ 1) ของบริษัทข้ามชาติ ที่เพิ่มยอดขายได้ 100% ภายใน 3 เดือน Trainer Nalisa ได้ถ่ายทอดเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อเพิ่มยอดขาย, ปรับวิธีคิด และซื้อใจคนโดยไม่ใช้เงิน ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น PTG Energy, ธนาคารออมสิน, Maybank Kim Eng, Triumph, และสมาคมธุรกิจ SME Trainer Nalisa ยังมี Public Seminar ออกมาอยางต่อเนื่องเช่น Power Questions for Top Sales และ Influence (การซื้อใจ โดยไม่ใช้เงิน)

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ 20 ปี ด้านงานขายและการบริหารทีมขาย
  - อดีตเจ้าของกิจการในต่างประเทศกว่า 10 ปี
  - อดีตผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่เพิ่มยอดขายได้ 100% ภายใน 3 เดือน
  - ผู้แต่งหนังสือเสียง “Power Questions for Top Sales” ผลิตโดย Leader Wings
  - ผู้แต่งหนังสือ “ชีวิตยิ่งใหญ่ ถามใจให้เป็น” โดยสำนักพิมพ์ Stock2Morrow
  - วิทยากรด้านงานขาย และการสื่อสารเพื่อการซื้อใจโดยไม่ใช้เงิน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส