วรานนท์ ทองแกม cover photo
วรานนท์ ทองแกม
วรานนท์ ทองแกม
Line Sticker Creator ที่สร้างรายได้รวมหลักล้านในเวลา 8เดือน


  ประวัติโดยย่อ
  - Line Sticker Creator ที่สร้างรายได้รวมหลักล้านในเวลา 8 เดือน
  - หนึ่งในผู้ทำ Sticker ที่มียอดขายรวมดีในระดับประเทศ
  - Guest Speaker ในงานครบรอบ 1 ปี LINE Creators Market
  - ผู้ก่อตั้งเวบไซด์ GaxToon.com
  - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  - ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ