สุทินันท์ ปูคะภาค cover photo
สุทินันท์ ปูคะภาค
สุทินันท์ ปูคะภาค
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงาน Digital 4.0
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ แฟนเพจเฟซบุ๊ก และช่อง Youtube "โยโยคอมพิวเตอร์" ที่มียอดวิวรวมกันนับล้าน เป็นที่ปรึกษาและวิทยากร IT Consult ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร วิทยากรสอนวิธีใช้ AppSheet สร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูล วิทยากรสอนวิธีใช้ Line Chat Bot เพื่อการสอบถามข้อมูล วิทยากรสอนวิธีใช้ Google Sheet ฐานข้อมูลส่วนกลาง ผู้เขียนบทความเผยแพร่ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ อาการเสีย วิธีซ่อมต่าง ๆ

  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบันทำงานด้านการพัฒนาระบบงาน 4.0 อาทิ งานซ่อมบำรุง งานบุคคล วางแผนการผลิตเก็บข้อมูลส่วนกลาง เบิกจ่ายสินค้า จัดการ Stock สร้างแอปพลิเคชันจัดการระบบต่าง ๆ
  - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ แฟนเพจเฟซบุ๊ก และช่อง Youtube "โยโยคอมพิวเตอร์" ที่มียอดวิวรวมกันนับล้าน
  - เป็นที่ปรึกษาและวิทยากร IT Consult ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
  - วิทยากรสอนวิธีใช้ AppSheet สร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูล
  - วิทยากรสอนวิธีใช้ Line Chat Bot เพื่อสอบถามข้อมูล
  - วิทยากรสอนวิธีใช้ Google Sheet ฐานข้อมูลส่วนกลาง
  - ผู้เขียนบทความเผยแพร่ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ อาการเสีย วิธีซ่อมต่าง ๆ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส