อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา cover photo
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จํากัด; โค้ชผู้บริหารระดับสูง รับรองโดย International Coach Federation (ICF)

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จํากัด
  - กรรมการ บริษัท เอช ซี เอ็ม คอนซัลต้ิง จํากัด
  - กรรมการ บริษัท ริเวอร์ออคิดกรุ๊ป จํากัด
  - ประสบการณ์การเป็นวิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาขององค์กรชั้นนำ กว่า 20 ปี
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส