วีรกาณต์​ เก่งกาจ​ (ครูแต้ว) cover photo
วีรกาณต์​ เก่งกาจ​ (ครูแต้ว)
วีรกาณต์​ เก่งกาจ​ (ครูแต้ว)
ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงาน ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตปัญแสง
ประวัติการทำงาน ธันวาคม 2560- ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายการตลาด บริษัทสมสมัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มกราคม 2558- ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงาน ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตปัญแสง มกราคม 2558 – มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนาคม 2553 – มีนาคม 2555 ผู้ประสานงานเยาวชนยุคพลังงานสะอาด Greenpeace Southeast Asia ประจำประเทศไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้บริหารและกรรมการฝ่ายการตลาด บริษัทสมสมัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
    - ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงาน ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตปัญแสง
    - วิทยากรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ English on the Farm ร่วมกับองค์กร Global Youth Tie จากประเทศจีน
    - เจ้าของงานเขียน หนังสือจด “เริ่มที่เรา...ปฏิวัติพลังงาน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส