ภาววิทย์ กลิ่นประทุม cover photo
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

4.8 คะแนนเฉลี่ย

972 รีวิว

13 คอร์ส

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
ผู้แต่งหนังสือ Bestseller ด้านการลงทุน; ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวง
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม เป็นนักลงทุนอิสระ และ ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวง ที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้แก่นักลงทุนรายย่อย และที่ปรึกษาเจ้าของบริษัทจดทะเบียน และวิทยากรรับเชิญจากองค์กรระดับประเทศ อาทิ ปูนซีเมนต์ไทย, ปตท. เป็นต้น และเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการลงทุนทางช่อง Money Channel “รายการแกะรอยหุ้น” นอกจากนี้ ผู้สอนยังมีผลงานหนังสือด้านการลงทุนที่ติด Best Seller ระดับประเทศ อาทิ หนังสือ “แกะรอยหยักสมอง ทั้งภาค 1, 2 และ 3”, “ฟรีด้อมเทรดเดอร์”, “คลีนิกหุ้นมือใหม่” และ “ออมในหุ้น”

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และนักลงทุน / นักเขียน
  - ผู้แต่งหนังสือ Bestseller อาทิ “แกะรอยหยักสมอง รวยหุ้นหมื่นล้าน” และ “คลินิกหุ้นมือใหม่
  - เจ้าของผลงาน Thailand Blog Awards "Business Blog" ปี 2011 & 2012
  - ร่วมก่อตั้งโครงการ และเป็นวิทยากร ในโครงการ The Stock Master “รู้จริงกับสนามจริง” ปีที่ 1 – 12 กับ หลักทรัพย์บัวหลวง
  - ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ด้านการลงทุน ช่อง The Money Channel
  - วิทยากรด้านการลงทุนที่ Stock2morrow
  - ร่วมก่อตั้งโครงการ และเป็นวิทยากร ในโครงการ The Stock Master @University กับ หลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการลงทุนให้กับนักศึกษาหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย
  - เป็นผู้จัดรายการ “คิดแบบภาววิทย์" “Stock Now”, “ร.ว.ย. ลงทุนมือใหม่” กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

972 รีวิว

13 คอร์ส