ภาววิทย์ กลิ่นประทุม cover photo
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

4.8 คะแนนเฉลี่ย

958 รีวิว

11 คอร์ส

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
ผู้แต่งหนังสือ Bestseller ด้านการลงทุน; ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวง
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม เป็นนักลงทุนอิสระ และ ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวง ที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้แก่นักลงทุนรายย่อย และที่ปรึกษาเจ้าของบริษัทจดทะเบียน ...รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญจากองค์กรระดับประเทศ อาทิ ปูนซีเมนต์ไทย, ปตท., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยากรประจำโครงการหลักสูตรทายาทธุรกิจของบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) และเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการลงทุนทางช่อง Money Channel “รายการแกะรอยหุ้น”, วิทยุช่อง 96.5 “รายการแกะรอยหยักสมอง” …นอกจากนี้ ผู้สอนยังมีผลงานหนังสือด้านการลงทุนที่ติด Best Seller ระดับประเทศ อาทิ หนังสือ “แกะรอยหยักสมอง ทั้งภาค 1, 2 และ 3”, “ฟรีด้อมเทรดเดอร์”, “คลีนิกหุ้นมือใหม่” และ “ออมในหุ้น”

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวง
    - ผู้แต่งหนังสือ Bestseller อาทิ “แกะรอยหยักสมอง รวยหุ้นหมื่นล้าน” และ “คลินิกหุ้นมือใหม่"
    - ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ด้านการลงทุน ช่อง The Money Channel
    - วิทยากรด้านการลงทุนที่ Stock2morrow

4.8 คะแนนเฉลี่ย

958 รีวิว

11 คอร์ส