เจ๋อชี หวง (Zheqi Huang) cover photo
เจ๋อชี หวง (Zheqi Huang)
เจ๋อชี หวง (Zheqi Huang)
ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี การันตีผลคะแนนการสอบ HSK
มีประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี เป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์โดยตรง เป็นครูผู้สอนของสถาบันภาษาจีน jiajiao การันตีผลคะแนนการสอบ HSK จากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนหลายคนแล้วส่งไปสอบได้คะแนนระดับสูง

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี
    - เป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์โดยตรง
    - เป็นครูผู้สอนของสถาบันภาษาจีน jiajiao
    - การันตีผลคะแนนการสอบ HSK จากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนหลายคนแล้วส่งไปสอบได้คะแนนระดับสูง

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส