ศุภลักษณ์ รุ่งเรือง cover photo
ศุภลักษณ์ รุ่งเรือง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

1 คอร์ส

ศุภลักษณ์ รุ่งเรือง
สเปเชียลเอฟเฟคระดับ hollywood ด้วยโปรแกรม After Effects

  -CGI Artist
  -ทำงานด้าน CGI ให้กับภาพยนต์และโฆษณากว่า 10 ปี เช่น ภาพยนตร์เรื่องอินทรีแดง รางวัล Best Visual Effects สุพรรณหงส์ ปี 2010
  ภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรื่อง เช่น ห้าแพร่ง อุโมงค์ผาเมือง ฝนตกขึ้นฟ้า และโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศ
  -2014 เป็นอาจารย์พิเศษ คณะดิจิตอลอาร์ต สาขาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยรังสิต ในวิชา After Effect
  -2015 เป็นอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สาขาแอนนิเมชั่น สถาบันกันตนา(Kantana Institute)
  ในวิชา 3d Animation
  -เจ้าของเพจ Tom CGI Tutor


  ประวัติโดยย่อ
  - เป็น CGI Artist ประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี และเป็นอาจาย์พิเศษสอนโปรแกรม 3d และ After Effects

4.7 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

1 คอร์ส