ศุภลักษณ์ รุ่งเรือง cover photo
ศุภลักษณ์ รุ่งเรือง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

362 รีวิว

1 คอร์ส

ศุภลักษณ์ รุ่งเรือง
สเปเชียลเอฟเฟคระดับ hollywood ด้วยโปรแกรม After Effects
-CGI Artist -ทำงานด้าน CGI ให้กับภาพยนต์และโฆษณากว่า 10 ปี เช่น ภาพยนตร์เรื่องอินทรีแดง รางวัล Best Visual Effects สุพรรณหงส์ ปี 2010 ภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรื่อง เช่น ห้าแพร่ง อุโมงค์ผาเมือง ฝนตกขึ้นฟ้า และโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศ -2014 เป็นอาจารย์พิเศษ คณะดิจิตอลอาร์ต สาขาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ในวิชา After Effect -2015 เป็นอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สาขาแอนนิเมชั่น สถาบันกันตนา(Kantana Institute) ในวิชา 3d Animation -เจ้าของเพจ Tom CGI Tutor

    ประวัติโดยย่อ
    - เป็น CGI Artist ประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี และเป็นอาจาย์พิเศษสอนโปรแกรม 3d และ After Effects

4.7 คะแนนเฉลี่ย

362 รีวิว

1 คอร์ส