นพดล วิวัฒน์กมลวัฒน์ cover photo
นพดล วิวัฒน์กมลวัฒน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส

นพดล วิวัฒน์กมลวัฒน์
ถ่ายภาพเป็นเห็นเงินล้าน
ช่างภาพโฆษณามืออาชีพที่มีผลงานในแวดวงโฆษณามากว่า 20 ปีและร่วมงานกับเอเยนซี่ทั้งไทยและต่างประเทศ จบการศึกษา ป.ตรี สาขา Media, Brooks Insititute of Photography, CA., USA. พร้อมรางวัลดีเด่นและรางวัลผลงานประกวดภาพถ่ายจากทั่วโลก ป.โท สาขานวัตกรรมการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ม.ศิลปากร อาจารย์พิเศษสอนถ่ายภาพที่ สถาบันเทคโนโลยี เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันเป็นเจ้าของเพจเฟสบุค A Studio Online และมีเวปผลงานถ่ายภาพโฆษณามืออาชีพ www.astudioonline.com

  ประวัติโดยย่อ
  - ช่างภาพโฆษณามืออาชีพที่มีผลงานในแวดวงโฆษณามากว่า 20 ปี
  - ปัจจุบันเป็นเจ้าของเพจเฟสบุค A Studio Online
  - มีเว็ยผลงานอาชีพ www.astudioonline.com
  - มีประสบการณ์ร่วมงานกับเอเจนซี่ทั้งไทยและต่างประเทศ
  - มีประสบการณ์สอนถ่ายภาพที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส