Genius Gen Asia cover photo
Genius Gen Asia

4.6 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

3 คอร์ส

Genius Gen Asia
สถาบันสอนภาษาและการศึกษานานาชาติ Genius Gen Asia
Genius Gen Asia สถาบันสอนภาษาและการศึกษานานาชาติ ก่อตั้งโดย กนิจศา แสนบุญ หรือ เป็นที่รู้จักกันดีในนาม "โค้ชครูปุ้ย” ผู้สอนภาษาอังกฤษเผยแพร่บน youtube channel ที่โด่งดังและได้รับความนิยมมียอดชมมากกว่า 1,000,000 วิว ด้วยเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบที่นำไปใช้จริงๆ ในชีวิต ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้อย่างสนุกแฝงแนวคิดที่ดี เปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม่จากที่เคยคิดว่ายากหรือทำไม่ได้ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย สนุก และนำไปใช้ได้จริงๆ โดยใช้เทคนิค Positive Psychology และ NLP บรรยากาศในห้องเรียนเป็นมิตร ผ่อนคลาย สนุกสนาน และเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติมากมาย ได้เข้าร่วมประชุมของ Google Head Quarter ที่ West Hollywood, California และมีประสบการณ์จัดอบรมครู 100+ คนในเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับการสอนและการพัฒนาตนเอง รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานที่สหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานฝึกฝนตัวเอง รวมทั้งได้อาสาสมัครเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนในซานฟรานซิสโกก่อนกลับมาเมืองไทย เพื่อเปิดสอนภาษาอังกฤษและแบ่งความรู้ที่ตัวเองได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงให้กับผู้คนมากมายที่สนใจ

    ประวัติโดยย่อ
    - Learning English is like playing sport. Get coached & be trained by us! การเรียนภาษาอังกฤษ ก็เหมือนการเล่นกีฬา ให้เราเป็นโค้ชเทรนคุณ
    - เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่ต้น ฝึกการพูดกับครูเจ้าของภาษา ฝึกการเขียนในเชิงธุรกิจ สร้างโลกใบใหม่ เปิดโอกาส เปิดอนาคต

4.6 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

3 คอร์ส