Bitcoin Addict Thailand cover photo
Bitcoin Addict Thailand

4.8 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

1 คอร์ส

Bitcoin Addict Thailand
Bitcoin Addict Thailand นำเสนอข่าวสาร Bitcoin & Cryptocurrency รวมถึงเทคโนโลยี Blockchain สำหรับคนไทย
เราคือคนกลุ่มเล็กๆที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของ Crypto Currency ให้คนไทยได้รับรู้ เริ่มจากการทราบถึงการมีอยู่ของ Bitcoin ไปจนถึง Alt Coin อีกมากมายหลายสกุล เริ่มออกตามหาชิ้นส่วนประกอบ Rig จนถึงการ Trade ใน Crypto Market เราอาจไม่ได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันแต่เราอยากบอกเล่าให้ทุกคนที่สนใจได้รับรู้ เพื่อเป็นอีกช่องทางในการติดตามข่าวสารและความเป็นไปของ Crypto Currency

    ประวัติโดยย่อ
    - Bitcoin Addict Thailand นำเสนอข่าวสาร Bitcoin & Cryptocurrency รวมถึงเทคโนโลยี Blockchain สำหรับคนไทย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

1 คอร์ส