ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป) cover photo
ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

229 รีวิว

3 คอร์ส

ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป)
วิทยากรด้านการเงินการลงทุน และหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ "ติวสอบ Single license ติวสอบ IC Finance Plus"
  - วิทยากรด้านการเงินการลงทุน และอาจารย์พิเศษในมหาวิยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
  - ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Young Financial Star 2013 สาย K-Expert star
  - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
  - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกการเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

229 รีวิว

3 คอร์ส