อาภาพร วงศ์ใหญ่ cover photo
อาภาพร วงศ์ใหญ่
อาภาพร วงศ์ใหญ่
Office with Mac

  1) ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Office with Mac
  2) ประสบการณ์การใช้ Mac OS และ iWork กว่า 5 ปี
  3) วิศวกรขายและพรีเซ็นต์โดยใช้ Mac และ iWork ตลอดการเรียนและการทำงาน
  4) จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Office with Mac
  - วิศวกรพรีเซ็นต์ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์