อาภาพร วงศ์ใหญ่ cover photo
อาภาพร วงศ์ใหญ่

4.5 คะแนนเฉลี่ย

53 รีวิว

1 คอร์ส

อาภาพร วงศ์ใหญ่
เจ้าของแฟนเพจ Office with Mac มอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ Mac
1) ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Office with Mac 2) ประสบการณ์การใช้ Mac OS และ iWork กว่า 5 ปี 3) วิศวกรขายและพรีเซ็นต์โดยใช้ Mac และ iWork ตลอดการเรียนและการทำงาน 4) จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Office with Mac
    - วิศวกรพรีเซ็นต์ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

53 รีวิว

1 คอร์ส