นิชาภัทร ตาแสง cover photo
นิชาภัทร ตาแสง
นิชาภัทร ตาแสง
ครูหัวหน้าหลักสูตร นวดน้ำมัน และความงาม ของสถาบันสอนนวดไทย นวดสปา และงานบริการด้านความงามครบวงจร "Studio Academy Chiangmai"
ครูนิชาเคยเป็นอดีต Head Trainer Therapist โรงแรมในระดับ 5 ดาว ปัจจุบันเป็นครูหัวหน้าหลักสูตร นวดน้ำมัน และความงาม ของสถาบันสอนนวดไทย นวดสปา และงานบริการด้านความงามครบวงจร "Studio Academy Chiangmai" ซึ่งเป็นสถาบันที่รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการร้านนวด สปา และร้านบริการด้านความงามเพื่อการขยายการบริการและการสร้าง Signature อันดับ 1

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีต Head Trainer Therapist โรงแรมในระดับ 5 ดาว
    - ปัจจุบันเป็นครูหัวหน้าหลักสูตร นวดน้ำมัน และความงาม ของสถาบันสอนนวดไทย นวดสปา และงานบริการด้านความงามครบวงจร "Studio Academy Chiangmai"
    - ที่ปรึกษาการให้บริการร้านนวด สปา และร้านบริการด้านความงามเพื่อการขยายการบริการและการสร้าง Signature การนวดของร้าน

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส