อัญชลี อู่เงิน cover photo
อัญชลี อู่เงิน
อัญชลี อู่เงิน
เจ้าของกิจการรับซ่อมแซมเสื้อผ้า ดัดแปลงชุดเก่า, เปลี่ยนแขน, คว้านคอ, ต่อชาย, ขยายลำตัว, เปลี่ยนซิป, เปลี่ยนทรง ฯลฯ

  ประวัติโดยย่อ
  - สอนและแชร์วิธีการแก้ไขเสื้อผ้าผ่านช่อง YouTube และ Facebook Page "Anรับซ่อมเสื้อผ้า"
  - เจ้าของกิจการรับซ่อมแซมเสื้อผ้า ดัดแปลงชุดเก่า, เปลี่ยนแขน, คว้านคอ, ต่อชาย, ขยายลำตัว, เปลี่ยนซิป, เปลี่ยนทรง ฯลฯ
  - มีประสบการ์ณรับงานซ่อม แก้ไข ดัดแปลง มานานกว่า 5 ปี
  - มีประสบการณ์การสอน ที่นักเรียนนำไปใช้และเปิดร้านได้จริง
  - จบการศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส