วิศรุต ศรีเศวต cover photo
วิศรุต ศรีเศวต
วิศรุต ศรีเศวต
ผู้ก่อตั้งบริษัท EOSS-TH และเป็นหัวหน้าทีมพัฒนา WAYOBOT
นายวิศรุต ศรีเศวต มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน ทั้งบน Android, iOS และบนเว็บให้กับระบบธนาคารโดยอิงกับผลิตภัณฑ์ของ IBM เป็นหลักมามากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท EOSS-TH และเป็นหัวหน้าทีมพัฒนา WAYOBOT ซึ่งเป็น Chatbot Platform as a Single point of service เพื่อให้ใช้งานดั่งเป็นแอพพลิเคชั่นเล็กๆที่ฝังตัวอยู่บนหน้าเว็บ เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะทางการเขียนโค้ดมาก่อนก็สร้างแชทบอทของตัวเองได้ทันทีผ่านวิธีการลากลากและวาง ออกแบบครั้งเดียวใช้งานได้ถึง 3 แพลทฟอร์มได้แก่บนเว็บ, LINE และ Facebook

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งบริษัท EOSS-TH
    - หัวหน้าทีมพัฒนา WAYOBOT ซึ่งเป็น Chatbot Platform as a Single point of service เพื่อให้ใช้งานดั่งเป็นแอพพลิเคชั่นเล็กๆที่ฝังตัวอยู่บนหน้าเว็บ
    - มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน ทั้งบน Android, iOS และบนเว็บให้กับระบบธนาคาร มากว่า 10 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส