ธณัตชัย เหลือรักษ์ cover photo
ธณัตชัย เหลือรักษ์
ธณัตชัย เหลือรักษ์
ครูสอนดนตรีมากประสบการณ์ admin เพจ MazHouse Channel

  การศึกษา
  - ปริญญาตรี: ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดนตรี เครื่องมือเอกกลองชุด
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล GPA: 2.75
  - ปริญญาโท: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPA: 3.94
  - หัวข้อวิทยานิพนธ์ : แนวทางการใช้แอปพลิเคชั่นดนตรีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ดนตรีในระดับประถมศึกษา (Guidelines of Music Applications Usage To Enhance Musical Learning in Primary School)
  - ผลงานวิชาการ: วารสาร OJED ปี 2561 เรื่อง แนวทางการใช้แอปพลิเคชั่นดนตรีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ดนตรีในระดับประถมศึกษา

  ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน
  - ครูสอนกลอง สถาบัน Yamaha 2 ปี ทุกระดับ/ทุกวัย
  - ครูสอนกลอง สถาบัน KPN 6 ปี ทุกระดับ/ทุกวัย
  - ครูผู้ช่วย (Teacher Assistant) 5 ปี สอนวิชาดนตรีสากลสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหลายแห่ง
  - ครูสอนกลอง สถาบัน Plearn Music 2 ปี ทุกระดับ/ทุกวัย
  - ครูสอนกลอง สถาบัน Plearn Music 2 ปี เฉพาะพื้นฐานหรือดนตรีเด็ก (ปฐมวัย-ประถมต้น)
  - ครูสอนกลอง Cadenza ลาดพร้าว 1 ปี ทุกระดับ/ทุกวัย
  - ครูสอนกลอง/ทฤษฎีดนตรี/Ear Training 8 ปี รับสอนตามบ้านนักเรียนและบ้านตนเอง ส่งสอบเกรดตามสถาบันต่าง ๆ เช่น Trinity Pop Rock และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในวิชา ทฤษฎีดนตรี และ Ear Training
  - Content writer/ Instructor เพจ MazHouse Channel | กำหนดและเรียบเรียงเนื้อหา/ผู้สอน/พิธีกรดำเนินรายการ
  facebook: https://www.facebook.com/mazhousechannel/
  youtube: https://goo.gl/KerT3p
  .
  ประสบการณ์ทำงานด้านดนตรี
  - มือกลองวง The Darkest Romance (2011-ปัจจุบัน)
  - มือเพอคัสชั่นแบคอัพ แม็ก The Voice (ณัฐวุฒิ เจนมานะ) (2013)
  - นัท The Voice (ณัฐพงษ์ สินเจริญ) MV “ศูนย์” – Nazz feat. The Darkest Romance
  - มือกลอง Back up งาน Rap is now 3: The War Is Over (with ฟักกลิ้งฮีโร่, P.O.N.R., The Darkest Romance, เต๋า Sweet Mullet and more.)
  - มือเพอคัสชั่นแบคอัพเพลง “พลังแสงอาทิตย์” รายการคุณพระช่วย (with คิว, เอิร์ธ Flure/ลูกหว้า พิจิกา/ more)


  ประวัติโดยย่อ
  - ครูสอนกลอง Private Course กว่า 8 ปี 
  - ครูสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5 ปี
  - Content writer/ Instructor เพจ MazHouse Channel
  - จบปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - จบปริญญาตรีดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ประสบการณ์เล่นดนตรีอาชีพกว่า 8 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส