คริส ธรภาพพิศาล cover photo
คริส ธรภาพพิศาล
คริส ธรภาพพิศาล
ทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี และ ChatBot
ผม คริส ธรภาพพิศาล ชื่นชอบศึกษาเรื่อง ธุรกิจ การตลาด การออกแบบ เขียนโปรแกรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม จบการศึกษาด้านนิเทศศิลป์ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ผมเริ่มต้นศึกษาทำเว็บครั้งแรกตอนอยู่มัธยม1 หลังจากนั้นก็ได้ลองสร้างธุรกิจเล็กๆ เป็นเว็บไซต์ขึ้นมา ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับ ChatBot และธุรกิจเทคโนโลยี ส่วนตัวเป็นคนที่มีนิสัย ชอบการพัฒนาตัวเอง หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นผมจึงมีความรู้ที่ค่อนข้างหลากหลายและมีความรู้ด้านลึกบ้างในบางหมวด

  ประวัติโดยย่อ
  - ทำ ChatBot ให้กับธุรกิจต่างๆมามากกว่า 10 บริษัท
  - ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับพัฒนา Website และโปรเจค OpenSource
  - ชื่นชอบศึกษาเรื่อง ธุรกิจ การตลาด ออกแบบ เขียนโปรแกรม เทคโนโลยี นวัตกรรม เริ่มต้นศึกษาและทำธุรกิจเล็กๆบน Internet ตั้งแต่มัธยม1
  - ได้รับรางวัลอันดับ 1 แข่งทำการตลาดจริง โครงการ UBER Campus
  - จบการศึกษาด้าน นิเทศศิลป์ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส