ณัฏฐ์ธเดช ชัยปกรณ์วงศ์ (อ.โจ) cover photo
ณัฏฐ์ธเดช ชัยปกรณ์วงศ์ (อ.โจ)
ณัฏฐ์ธเดช ชัยปกรณ์วงศ์ (อ.โจ)
ทำเวปไซต์, สอนทำเวป, salepage, เซลล์เพจ, ขายของออนไลน์, ทำเวป, wordpress, elementor, ธุรกิจออนไลน์,
ชื่อ : ณัฏฐ์ธเดช ชัยปกรณ์วงศ์ (อ.โจ) การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , Intensive English, Brighton University ประเทศอังกฤษ Business/Communication/English, Sasin School of Management ประสบการณ์การทำงาน : - Software Developer บริษัท Softsquare International - Restaurant Manager ร้านอาหารไทย เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ - Project Coordinator บริษัท Miracle Net Group ประสบการณ์ธุรกิจปัจจุบัน ผู้บริหารการตลาดระดับสูง บริษัท Agel Enterprise (GelPlus) CEO/Founder บริษัท MeowLogis Fulfillment CEO/Marketing Director บริษัท Impel Marketing เกียรติประวัติ รางวัล นักฝึกอบรมดีเด่นแห่งปี The Best Trainer Award ปี 2552-2553 โดย บริษัท Agel Enterprise รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555 สาขาศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัล นาคราช ปี 2559 สาขาผู้บริหารองคกรดีเด่น โดย ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร รางวัล เหมราช ปี 2563 สาขาผู้นำด้านพัฒนาบริหารธุรกิจ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

  ประวัติโดยย่อ
  - อ.โจ ณัฏฐ์ธเดช ป.ตรี Computer Sci
  - ผู้มีประสบการณ์ทำเวปไซต์มากว่า 1000 เวป
  - ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ และ E-Commerce
  - เปิดบริษัทขายสินค้าออนไลน์ยอดขายรวมมากกว่า 1000 ล้านบาท ในช่วง 15 ปี
  - ปัจจุบันเปิดบริษัทรับเป็นที่ปรึกษาสร้างแบรนด์และการทำตลาดออนไลน์
  - รับทำเวปไซต์ และการยิงการตลาดออนไลน์
  - ทำ Start Up ด้าน Logistic ชื่อ MeowLogis Fulfillment ได้รับการสนับสนุนจาก DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส