พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย (เชฟเอียน) cover photo
พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย (เชฟเอียน)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

2 คอร์ส

พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย (เชฟเอียน)
เชฟที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลเชฟระดับโลก ประสบการณ์ด้านการทำอาหารมากกว่า 30 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - เชฟที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลเชฟระดับโลก
  - ประสบการณ์ด้านการทำอาหารมากกว่า 30 ปี
  - กรรมการประจำรายการ Masterchef Thailand
  - ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนร้านอาหารหลายร้านทั่วโลก ทั้งในกรุงเทพฯ นิวยอร์ค สิงคโปร์ และไทเป
  - ผู้ก่อตั้งบริษัท Cuisine Concept ทำธุรกิจให้คำปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ทำงานร่วมกับโรงแรม ร้านอาหาร บริษัทเกี่ยวกับอาหารและสายการบินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

4.8 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

2 คอร์ส