นัฐพล นิมากุล (Tot) cover photo
นัฐพล นิมากุล (Tot)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

109 รีวิว

1 คอร์ส

นัฐพล นิมากุล (Tot)
ประสบการณ์ใน Solidity Smart Contract มากกว่า 3 ปี และเป็น Co-Founder & CTO of KULAP

  ประวัติโดยย่อ
  - Co-Founder & CTO of KULAP
  - Ethereum Leader Thailand (Ethereum ASEAN Meetup)
  - ผู้บรรยาย Ethereum Smart Contract มากกว่า 20 ครั้ง ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน
  - ประสบการณ์ใน Solidity Smart Contract มากกว่า 3 ปี
  - Software Architect

4.8 คะแนนเฉลี่ย

109 รีวิว

1 คอร์ส