ผศ.ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล cover photo
ผศ.ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส

ผศ.ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล
นักวิชาการ ที่ปรึกษาด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์เก๋ หรือ ผศ.ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล เป็นอาจารย์ประจำที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานทั้งในฐานะนักวิชาการและที่ปรึกษาด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือของ Strategic Foresight หรือการคาดการณ์อนาคตเชิงกลยุทธ์ และ Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ ในการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาบนโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ และยังเป็นเจ้าของ Facebook Fanpage: Dr.Kallaya Design Thinking ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและกระบวนการออกแบบต่าง ๆ

    ประวัติโดยย่อ
    - เป็นอาจารย์ประจำที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปัจจุบันทำงานทั้งในฐานะนักวิชาการและที่ปรึกษาด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือของ Strategic Foresight หรือการคาดการณ์อนาคตเชิงกลยุทธ์ และ Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ ในการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาบนโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ
    - เจ้าของ Facebook Fanpage: Dr.Kallaya Design Thinking

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส