มลฑล สมบัติ cover photo
มลฑล สมบัติ
มลฑล สมบัติ
ภาษาญี่ปุ่นออนไลน์เริ่มจากศูนย์ ใคร ๆ ก็เริ่มต้นเรียนรู้ได้
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุกจักรวรรดิ์ ผ่านประสบการณ์การใช้ภาษาญี่ปุ่นโดยตรงทั้งงานสอนภาษาในสถาบันสอนภาษาชื่อดัง งานล่ามในโรงงานต่าง ๆ งานด้านการท่องเที่ยว และทำงานตรงกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุกจักรวรรดิ์
  - ผ่านประสบการณ์การใช้ภาษาญี่ปุ่นโดยตรงทั้งงานสอนภาษาในสถาบันสอนภาษาชื่อดัง
  - การเป็นล่ามในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  - งานด้านการท่องเที่ยว เช่น การเป็นมัคคุเทศน์
  - ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส