วิชัย ปีติเจริญธรรม cover photo
วิชัย ปีติเจริญธรรม
วิชัย ปีติเจริญธรรม
วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

  เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ
  ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น
  โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ
  เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่าน หลักสูตรด้านการขาย การบริการ
  การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก


  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก