วิชัย ปีติเจริญธรรม cover photo
วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.5 คะแนนเฉลี่ย

58 รีวิว

30 คอร์ส

วิชัย ปีติเจริญธรรม
วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
    - ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

58 รีวิว

30 คอร์ส