คุณวริศ บูลกุล, CFA cover photo
คุณวริศ บูลกุล, CFA

4.8 คะแนนเฉลี่ย

294 รีวิว

2 คอร์ส

คุณวริศ บูลกุล, CFA
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจและสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจและสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน Lehigh University, USA
  - ปริญญาโท สาขาการบัญชี Boston College, USA
  - ประกาศณียบัตรด้านการเงิน การจัดการ และการให้คำปรึกษา Harvard University, USA
  - นักวิเคราะห์การเงิน (CFA)
  - เป็น Affiliated member of the American Institute of Certified Public Accountants (CPA)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

294 รีวิว

2 คอร์ส