เมธาวี หอมทวี cover photo
เมธาวี หอมทวี
เมธาวี หอมทวี
ผู้แปลหนังสือ "Reminiscences of a Stock Operator บันทึกลับเซียนหุ้น"


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้แปลหนังสือ "Reminiscences of a Stock Operator บันทึกลับเซียนหุ้น"