ธนภรณ์ ศรีสุข (เปรี้ยว) cover photo
ธนภรณ์ ศรีสุข (เปรี้ยว)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส

ธนภรณ์ ศรีสุข (เปรี้ยว)

    ประวัติโดยย่อ
    - นักปักสายอุปกรณ์ ศิลปินนักปักลูกปัดเจ้าของแบรนด์ JEEP Craft ผู้ผสมผสานเทคนิคการปั กผ้ากับวัสดุต่างๆ ให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส