ณยศ รัชณณ (ครูอาร์ม) cover photo
ณยศ รัชณณ (ครูอาร์ม)
ณยศ รัชณณ (ครูอาร์ม)
ครูอาร์ม จากผู้บริหารงานโครงการไอทีระดับประเทศ สู่เจ้าของแฟนเพจ "Creator Army" มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ และเป็นวิทยากรพิเศษด้านการสื่อสารด้วยภาพมากว่า 25 ปี
ครูอาร์ม ณยศ รัชณณ จาก Creator Army ถนัดด้านการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร ประสบการณ์บริหารงานโครงการไอที ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระดับโลก มากกว่า 25 ปี หัวใจของการทำงานไอทีคือการทำให้ลูกค้า และทีมงานเข้าใจเนื้องานตรงกัน วิธีการหนึ่งที่ครูอาร์มใช้ เพื่อทำให้ทุกคนในโครงการเห็นภาพงานที่จะเกิดขึ้นเป็นภาพเดียวกัน คือการใช้ภาพวาดเพื่อการสื่อสารนั่นเอง ทักษะนี้จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาในระหว่างที่ทำงานโครงการไอที ครูอาร์มพบว่าการวาดภาพเพื่อการสื่อสาร ได้เข้ามาช่วย ในการวางแผน การแก้ปัญหา และทำให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน การใช้ภาพสามารถช่วยให้เราเข้าใจ และเข้าถึงกันได้ดีกว่ามากๆ ในมุมของการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร หรือ Visual Communication งานที่ครูอาร์มทำจะโฟกัสไปในเรื่องของ Visual Thinking กลุ่มที่เป็น Sketchnote และงาน Visual Design โดยครูอาร์มยังทำงานเป็น Key Contributors ของ Drawify ซึ่งเป็น Platform ระดับโลกที่ ให้บริการด้านการใช้ภาพเพื่อการสื่อสารอีกด้วย

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้สอนทำงานในตำแหน่ง IT Project Manager มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การออกแบบ User Interface
  - เป็นวิทยากรพิเศษสอนเรื่องการสื่อสารโดยการวาดภาพ (Ideas Visualization and Sketchnote) การออกแบบและสร้างตัวการ์ตูนไลน์สติ๊กเกอร์ โดยใช้แอปฯ Procreate
  - เจ้าของ Facebook Fanpage: Creator Army
  - เนื่องจากครูมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านไอที ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระดับโลก มากกว่า 25 ปี
  - โดยในระหว่างที่ทำงานในโปรเจ็คต์ไอทีเหล่านั้น มีทักษะอย่างหนึ่งที่ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นคือการใช้ภาพวาดเพื่อการสื่อสารเช่นเวลาเราออกแบบซอฟต์แวร์ ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ครูจำเป็นต้องทำให้ทุกๆคนในโปรเจ็คต์ทีมเห็นภาพงานที่จะเกิดขึ้นเป็นภาพเดียวกัน
  - จุดนี้เองครับ ที่การวาดภาพเพื่อการสื่อสาร ได้เข้ามาช่วยในการวางแผน การแก้ปัญหา และทำให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน
  - ครูค้นพบว่ามันเวิร์คมากๆเลยไม่ว่าครูจะเข้าไปทำงานกับใคร จะเป็นคนในภาครัฐ ภาคเอกชน ไม่ว่าคนที่คุยด้วย จะเป็นคนรุ่นไหนก็ตามจะเด็กหรือผู้ใหญ่ การใช้ภาพสามารถช่วยให้เราเข้าใจ และเข้าถึงกันได้ดีกว่ามากๆ
  - ในมุมของการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร หรือVisual Communicationงานที่ครูทำจะโฟกัสไปในเรื่องของVisual Thinking กลุ่มที่เป็น Sketchnote และงาน Visual Design
  - โดยครูเป็นหนึ่งใน 20 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลกเพื่อเป็นKey Contributors ของ Drawify ซึ่งเป็น Platform ระดับโลกที่ ให้บริการด้านการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส