ดร.วิยดา พีรรัฐกุล (หลี่แช) cover photo
ดร.วิยดา พีรรัฐกุล (หลี่แช)
ดร.วิยดา พีรรัฐกุล (หลี่แช)
ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 ประสบการณ์การเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมากกว่า 20 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ประกาศข่าวช่อง8
  - ประสบการณ์การเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมากกว่า 20 ปี
  - อาจารย์สอนนักศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ Art of Speaking / Broadcast Annoucing
  - เจ้าของหลักสูตร “พูดเป็นเห็นเงินล้าน”
  - ได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงที่สุดแห่งปี ดาราเดลี่อวอร์ด ปี 2560

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส