บังอร แสนลี cover photo
บังอร แสนลี
บังอร แสนลี
ครูสอนทำขนมอิสระ และเชฟขนมหวาน บริษัท แสนลีเบเกอรี่ จำกัด

  ประวัติโดยย่อ
  - ครูสอนทำขนมอิสระ และเชฟขนมหวาน บริษัท แสนลีเบเกอรี่ จำกัด
  - ผู้แต่งหนังสือ KETO Bake Book และ KETO Bread Book
  - จบการศึกษา หลักสูตร “ประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (Patisserie Programme) ระดับชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง จากสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ประเทศไทย หลักสูตร ขนมปังฝรั่งเศส และขนมปังเวียนนัวเซอรี่” จากสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ประเทศไทย
  - จบการศึกษา หลักสูตร “Cafe Sweet” จากโรงเรียนสอนทำขนม Mother Goose Baking Studio
  - กำลังศึกษา หลักสูตร “การประกอบอาหารตะวันตก” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา

1.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส