ภญ. วรินทร เสถียรพันธ์ cover photo
ภญ. วรินทร เสถียรพันธ์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

ภญ. วรินทร เสถียรพันธ์
เภสัชกรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ประกอบการทำสินค้ากลุ่มอโรม่า สปา โดยตรง
ประสบการณ์ผู้สอน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท Beauty & Health Maker จำกัด - เจ้าของแบรนด์ “ANNART botanic “ (แอนน๊าร์ท โบทานิค) - อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวิชา Basic Knowledge and Applications of Aromatherapy และ วิชา Volatile Oils And Application in Aromatherpy - Coach & Commentator โครงการเด็กหัวการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขา ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - วิทยากรหัวข้อ Global Mega Trend ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในงาน Smart SME Expo 2017 - วิทยากรหัวข้อ Thai Herbal Spa Products: Road to Future ในงาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2017 - ออกรายการชี้ช่องรวยรายวัน ช่อง Smart SME channel ในนามของผู้ประกอบการจาก สสว.(ปี 2017) - ออกรายการ การตลาดเงินล้าน ช่อง TNN24 ในหัวข้อ ญี่ปุ่นทึ่งสินค้าสปาไทย ในนามของผู้ประกอบการจากสมาคมของขวัญของชำร่วยไทย (ปี 2019)

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท Beauty & Health Maker จำกัด
  - เจ้าของแบรนด์ "ANNART botanic" (แอนน๊าร์ท โบทานิค)
  - อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - Coach & Commentator โครงการเด็กหัวการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - วิทยากรด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในงานต่างๆ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส