ขวัญชนก พงษ์สำราญ cover photo
ขวัญชนก พงษ์สำราญ
ขวัญชนก พงษ์สำราญ
อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปี
    - ศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียน Yono-Gakuin Japanese Language ที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี
    - ทำงานตำแหน่งล่าม และ Technical และเป็นรองผู้จัดการทั่วไปเทียบเท่าคนญี่ปุ่น (Thai Yoshimoto Coating Co.,Ltd.)
    - อาจารย์พิเศษสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส