ภญ.สุดารัตน์ โชคกิจชัย cover photo
ภญ.สุดารัตน์ โชคกิจชัย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

3 คอร์ส

ภญ.สุดารัตน์ โชคกิจชัย
ผู้มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดและการพัฒนาธุรกิจในบริษัทยาข้ามชาติมากว่า 10 ปี ดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย, พม่าและเวียดนาม
ประสบการณ์บรรยายให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศในหลักสูตรการขาย, การเจรจาต่อรอง, การนำเสนอ, การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer), การสื่อสาร, การบริการที่เป็นเลิศ, ภาวะผู้นำ, การทำงานเป็นทีม เป็นต้น

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจในบริษัทยาข้ามชาติมากว่า 10 ปี
  - ดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศไทย พม่า และเวียดนาม 
  - ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ, Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย
  - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - วิทยากรและผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร "Development Academy"
  - วิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น ทักษะการขาย, การเจรจาต่อรอง, Train the Trainer, ทักษะการนำเสนอ, ภาวะผู้นำ, Teamwork, การบริหารเวลาฯลฯ ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร CIMB, Mizuho, กรุงศรี ออโต้, ศุภาลัย, ทิพยประกันภัย, Mitsubishi Logistic, Kaidee, Delta Electronics, องค์การเภสัชกรรม, B.Braun, รพ.ธนบุรี เป็นต้น
  - เจ้าของเว็บไซต์: http://www.da-academy.com/
  - เจ้าของ Facebook Fanpage: Development Academy
  - เจ้าของช่อง Youtube Channel: da-academy

5.0 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

3 คอร์ส