ปุลศักดิ์ มุทธากาญจน์ cover photo
ปุลศักดิ์ มุทธากาญจน์
ปุลศักดิ์ มุทธากาญจน์
Distillation Specialist ผู้มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเกี่ยวกับหอกลั่นมากกว่า 15 ปี
ปัจจุบันทำงานเป็น Technology Leader – Distillation Specialist ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมากว่า 15 ปี ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับหอกลั่นทั้งการออกแบบ operate ติดตั้ง แก้ปัญหา รวมถึงเคยมีประสบการณ์เรียนรู้การทำงานกับเจ้าของเทคโนโลยีหอกลั่นชั้นนำมากกว่า 7 บริษัท และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหอกลั่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 projects เพื่อช่วยบริษัทมามากกว่า 10 บริษัท

    ประวัติโดยย่อ
    - Technology Leader – Distillation Specialist ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมากว่า 15 ปี
    - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับหอกลั่นทั้งการออกแบบ operate ติดตั้ง แก้ปัญหา รวมถึงเคยมีประสบการณ์เรียนรู้การทำงานกับเจ้าของเทคโนโลยีหอกลั่นชั้นนำมากกว่า 7 บริษัท
    - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหอกลั่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 projects เพื่อช่วยบริษัทมามากกว่า 10 บริษัท

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส