วชิราภรณ์ สกุลจันทร์ cover photo
วชิราภรณ์ สกุลจันทร์
วชิราภรณ์ สกุลจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านรับเหมาสร้างบ้าน และอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท รับสร้างบ้าน 
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด สร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูป และ พัฒนาที่ดิน
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท กินซ่า โฮม จำกัด(​บริษัทในเครือ บมจ.ไดอิ กรุ้ป ) สร้างบ้านด้วยระบบบ้านญี่ปุ่น 
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท บ้านระเบียงขาว จำกัด รับสร้างบ้าน และ พัฒนาที่ดิน พร้อมธุรกิจรีสอร์ท
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท เอบีซี บิลเดอร์ จำกัด สร้างบ้านสำเร็จรูป ด้วยระบบโครงการ SCG Building Tech

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส