Gregory J. Raymond (Teacher Greg) cover photo
Gregory J. Raymond (Teacher Greg)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

13 คอร์ส

Gregory J. Raymond (Teacher Greg)
“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - “Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย
    - มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 16 ปี
    - เป็นวิทยากรอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

13 คอร์ส