พฤฒิพงศ์ อ่อนสุด cover photo
พฤฒิพงศ์ อ่อนสุด
พฤฒิพงศ์ อ่อนสุด
ผู้สอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ มานานกว่า 4 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาโปรแกรม Python, HTML, CSS, PHP, SQL ฯลฯ ประสบการณ์การสอนโปรแกรมมิ่งมากกว่า 4 ปี เจ้าของช่อง YouTube: MARKPRUET

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    - มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาโปรแกรม Python, HTML, CSS, PHP, SQL ฯลฯ
    - ประสบการณ์การสอนโปรแกรมมิ่งมากกว่า 4 ปี
    - เจ้าของช่อง YouTube: MARKPRUET

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส