ญาณเดช ศิรินุกูลชร cover photo
ญาณเดช ศิรินุกูลชร
ญาณเดช ศิรินุกูลชร
ประธานและผู้ก่อตั้ง TBIC (Technology & Business Integration Community) ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/ เครือข่าย/ธุรกิจ
อาจารย์ญาณเดช ศิรินุกูลชร (อ.หยิ่ง) เป็นประธานและผู้ก่อตั้ง เครือข่ายทางธุรกิจ ด้านอาหารและเทคโนโลยี มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้า/บริการด้านความสะอาด ธุรกิจการศึกษาออนไลน์ ธุรกิจให้คำปรึกษา ธุรกิจจัดงานอีเว้นท์ ธุรกิจสื่อเครือข่าย ธุรกิจออกแบบเว๊ป/การตลาดออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งได้นำประสบการณ์จริงและความรู้ในด้านวิชาการ นำมาผสานปรับใช้ และถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจในเครือข่ายทางธุรกิจต่างๆ

    ประวัติโดยย่อ
    - ประธานและผู้ก่อตั้ง TBIC (Technology & Business Integration Community)
    - ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/ เครือข่าย/ธุรกิจ
    - ผู้ดำเนินรายการ “กับแกล้มธุรกิจ” สถานีความคิด สำหรับธุรกิจอาหารทาง TBIC Channel on Youtube
    - เจ้าของ FB Page : TBIC Academy

0.0 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส