ณภัทร ตั้งสง่า cover photo
ณภัทร ตั้งสง่า

4.2 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

ณภัทร ตั้งสง่า
เจ้าของผลงานที่ได้รับเลือกไปแสดงในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นระดับเอเชียที่ได้รับเลือกไปแสดงในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
    - ได้รับรางวัลด้านภาพยนตร์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติรวมแล้วกว่า 20 เวที
    - ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557
    - กรรมการบริหารสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส