ชัยธัช อุทินทุ cover photo
ชัยธัช อุทินทุ
ชัยธัช อุทินทุ
นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เจ้าของช่องYouTube “CHAITron”
เริ่มต้นจากความชื่นชอบในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ หุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เลยได้มีโอกาสได้ไปทำงานวิจัยในชมรมหุ่นยนต์ SKUBA ชมรมของมหาลัยเกษตรศาสตร์ที่เคยแข่งหุ่นยนต์ได้แชมป์โลกติดกันถึงสามสมัย จากความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ เพื่อน และ อาจารย์ ผมได้พัฒนาตนเองอย่างรวดเร็วด้าน AI และได้ตีพิมพ์งานวิจัยทั้ง conference paper และ journal article และยังมีโอกาสได้เป็น Exhibition Organizer ในหลายงาน เช่น งาน the KU Presidents Forum: Universities as Hubs for AI Research and Development หลังจากนั้นผมจึงอยากให้คนที่เริ่มเรียนรู้ด้านนี้ได้มีโอกาส ได้รับคำแนะนำดีๆ แบบผมเช่นกัน จึงเปิดช่อง CHAITron เพื่อถ่ายทอดการเขียนโปรแกรม AI แบบง่ายๆ แต่กระแสตอบรับค่อนข้างดี ผมเลยได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรรับเชิญ ในงาน Data+AI powered communication ที่จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อสอนการทำ AI ที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและการทำงานให้แก่บุคลากรวัยทำงานในประเทศไทย ปัจจุบันผมทำอาชีพเป็น Machine Learning Engineer ที่บริษัท AI and Robotics Ventures (ARV) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ปตท.สผ. (PTTEP)

  ประวัติโดยย่อ
  - Machine Learning Engineer at AI and Robotics Ventures (ARV)
  - Founder of YouTube channel, CHAITron
  - Published papers on IEEE conference and Journal Article
  - Guest Lecturer of National Institute of Development Administration (NIDA)
  - Software Engineer at R&D Computer System Co., Ltd.
  - Exhibitor of Bangkok RHVAC 2019
  - Organizer of The KU Presidents Forum 2019
  - Bachelor of Engineering, Major Electrical Engineering, KU
  - SKUBA robot citizen member

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส