ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร cover photo
ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร
ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร
ผู้เชี่ยวชาญการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติ ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ฮักละอ่อน"

  การศึกษา
  - ปริญญาเอก ด้านการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาโท ด้านการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การทำงาน
  - นักวิชาการอิสระ
  - ประธานชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย


  ประวัติโดยย่อ
  - นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
  - มีประสบการณ์ทำงานกับครูและเด็กๆ มากกว่า 10 ปี
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ฮักละอ่อน" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ และประธานชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย

0.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส