ผศ. ดร.ยุวดี วิริยางกูร cover photo
ผศ. ดร.ยุวดี วิริยางกูร
ผศ. ดร.ยุวดี วิริยางกูร
ผู้เชี่ยวชาญการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติ ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ฮักละอ่อน"
การศึกษา - ปริญญาเอก ด้านการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท ด้านการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การทำงาน - นักวิชาการอิสระ - ประธานชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
    - มีประสบการณ์ทำงานกับครูและเด็กๆ มากกว่า 10 ปี
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ฮักละอ่อน" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ และประธานชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส