ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์ cover photo
ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

722 รีวิว

7 คอร์ส

ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์
นักเขียน Bestseller อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คอร์สออนไลน์จัดสอนโดย ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ สาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีความประสงค์ที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานที่สามารถนำมาใช้ในองค์กรและการดำเนินชีวิตในประจำวัน

  ประวัติโดยย่อ
  - นักเขียน Bestseller หลายเล่ม อาทิ ความลับของการวัดผล แค่คิดก็ผิดแล้ว จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ
  - เจ้าของ Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "Nopadol's Story"
  - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
  - วิทยากรรับเชิญที่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท Chemical Engineering จาก Oregon State University
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาเอก Business and Management จาก University of Glasgow

4.9 คะแนนเฉลี่ย

722 รีวิว

7 คอร์ส